Kwalifikacje

Język włoski
Studia wyższe na wydziale Filologii Włoskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kilkakrotne, bardzo owocne językowo, pobyty w Rzymie, dały mi rzetelne przygotowanie merytoryczne w języku włoskim, które cały czas doskonalę – poprzez naukę własną, tłumaczenie tekstów, a ostatnio także poprzez przygotowywanie się do egzaminu dla tłumacza przysięgłego.

Język angielski
Jest to język, który zachwycił mnie we wczesnej młodości i stał się moją pasją, nieprzerwanie rozwijaną do dziś. Po kilku zaledwie latach nauki – trochę jako samouk, a trochę w słynnej szkole Metodystów w Warszawie - w 1990 roku zdałam prestiżowy egzamin Cambridge Certificate of Proficiency in English, a także zostałam finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla liceów. Swoje umiejętności doskonaliłam następnie w Londynie, później na studiach w Warszawie, a dalej w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Były one tak duże, iż pozwoliły mi z powodzeniem, przez 8 lat, uczyć języka angielskiego na warszawskich wyższych uczelniach: WSP TWP oraz WSEI. Nadal te umiejętności z wielkim zaangażowaniem rozwijam podczas pracy tłumacza, podczas szkoleń w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich oraz na wiele innych sposobów.

Dziedziny tłumaczeń
Największe doświadczenie mam w następujących branżach:

- bankowość,
- prawo (umowy, pełnomocnictwa, protokoły),
- biznes (dokumenty związane z działalnością firm, bilanse, sprawozdania, korespondencja),
- ubezpieczenia (przez kilka lat uczestniczyłam w projekcie tłumaczeniowym dla PZU Życie),
- PR oraz marketing (informacje prasowe, katalogi, oferty),
- tłumaczenia techniczne (gospodarka materiałowa, SAP, specyfikacje, procesy),
- informatyka (wdrożenia oprogramowania),
- telefonia komórkowa,
- budownictwo,
- turystyka, krajoznawstwo, rolnictwo,
- świat mody, fryzjerstwo, kosmetyka,
- tłumaczenia tekstów humanistycznych.

Zapraszam do współpracy!